Notářské úkony a služby

V rámci výkonu notářství kompletně zajišťuji veškeré notářské činnosti dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
Povinná forma notářského zápisu

Povinná forma notářského zápisu je právními předpisy v oblasti obchodního práva vyžadována...

Dozvědět se více
Přímé zápisy do obchodního rejstříku

Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu zajistíme provedení přímého zápisu do...

Dozvědět se více
Obchodní právo

V oblasti obchodního práva sepisujeme notářské zápisy o: založení či zrušení všech...

Dozvědět se více
Občanské právo

V oblasti občanského práva jsme připraveny poskytnout Vám notářské služby zejména...

Dozvědět se více
Notářská úschova

Přijímáme do notářské úschovy peníze, cenné papíry a listiny, včetně listin...

Dozvědět se více