Obchodní právo

V oblasti obchodního práva sepisujeme notářské zápisy o:

  • založení či zrušení všech typů obchodních společností a družstev
  • rozhodnutí jediného společníka či jediného akcionáře přijímané při výkonu působnosti valné hromady obchodních společností
  • osvědčení průběhu a rozhodnutí přijatých na valných hromadách obchodních společností či členských schůzích družstev
  • osvědčení průběhu schůzí vlastníků dluhopisů

a v rámci poskytování právní pomoci rovněž rády připravíme související korporátní dokumenty.

Upozornění na změnu notářského tarifu

S účinností k 1. lednu 2021 došlo ke změně notářského tarifu. Změna se týká mimo jiné odměny za ověření podpisu u notáře, která je nyní účtována částkou:

70 Kč bez DPH