Občanské právo

V oblasti občanského práva jsme připraveny poskytnout Vám notářské služby zejména při:

  • zakládání svěřenských fondů
  • sepisu závětí a dalších listin o právních jednání pro případ smrti, včetně komplexního poradenství v oblasti dědického práva
  • sepisu kupních nebo darovacích smluv
  • sepisu zástavních smluv, včetně provedení příslušného zápisu do Rejstříku zástav vedeného NKČR
  • sepisu smluv o manželském majetkovém režimu
  • sepisu dohod o splnění pohledávky oprávněného nebo prohlášení o uznání dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti
  • založení společenství vlastníků jednotek, popř. osvědčení rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek
  • osvědčení jiných skutkových dějů, stavu věcí nebo osvědčení o prohlášení

Upozornění na změnu notářského tarifu

S účinností k 1. lednu 2021 došlo ke změně notářského tarifu. Změna se týká mimo jiné odměny za ověření podpisu u notáře, která je nyní účtována částkou:

70 Kč bez DPH