Notářská úschova

Přijímáme do notářské úschovy peníze, cenné papíry a listiny, včetně listin o právních jednání pro případ smrti, nemají-li formu notářského zápisu.

Upozornění na změnu notářského tarifu

S účinností k 1. lednu 2021 došlo ke změně notářského tarifu. Změna se týká mimo jiné odměny za ověření podpisu u notáře, která je nyní účtována částkou:

70 Kč bez DPH