Notářská úschova

Přijímáme do notářské úschovy peníze, cenné papíry a listiny, včetně listin o právních jednání pro případ smrti, nemají-li formu notářského zápisu.