Odměna notářky

Odměna notářky


Odměna notářky je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

Služby CzechPOINT: Výše odměny bez DPH:
ověření shody opisu s listinou (za 1 stranu) (vidimace) 30,- Kč
ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině (legalizace) 70,- Kč
výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky 100,- Kč
výpis z obchodního / živnostenského rejstříku 50,- Kč
výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 50,- Kč
autorizovaná konverze dokumentů (za 1 stranu) 30,- Kč
výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč


Vybrané typy služeb: Výše odměny v základu bez DPH:
založení společnosti s ručením omezeným 4.000,- Kč
založení zjednodušené tzv. formulářové společnosti s ručením omezeným 2.000,- Kč
je-li notářský zápis podkladem pro zápis do veřejného seznamu 2.000,- Kč
je-li notářský zápis podkladem pro zápis do veřejného rejstříku 4.000,- Kč
nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 4.000,- Kč
sepis závěti ve formě notářského zápisu 1.800,- Kč
notářský zápis o plné moci 1.000,- Kč
osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí 5.000,- Kč

ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Základem pro výpočet odměny notářky jako soudní komisařky za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, přičemž se odměna počítá takto:

z prvních 500.000,- Kč základu  2 %
z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč základu 0,9 %
z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč základu 0,5 %
z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč základu 0,1 %
částka nad 20.000.000,- Kč se do základu nezapočítává
   
minimální výše odměny v řízení o pozůstalosti 2.000,- Kč
   
paušální náhrada nákladů spojených s úkony po skončení řízení o pozůstalosti 300,- Kč

 

za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno 1.000,- Kč