Odměna notářky

Odměna notářky


Odměna notářky je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) 

Služby CzechPOINT: Výše odměny bez DPH:
ověření shody opisu s listinou (za 1 stranu) 30,- Kč
ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině (legalizace) 30,- Kč
výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky 100,- Kč
výpis z obchodního / živnostenského rejstříku 50,- Kč
výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 50,- Kč
autorizovaná konverze dokumentů (za 1 stranu) 30,- Kč
výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč
VYBRANÉ TYPY SLUŽEB: Výše odměny v základu bez DPH:
založení společnosti s ručením omezeným 4.000,- Kč
založení tzv. formulářové společnosti s ručením omezeným 2.000,- Kč
je-li notářský zápis podkladem pro zápis do veřejného rejstříku 4.000,- Kč
nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3.000,- Kč
sepis závěti ve formě notářského zápisu 1.800,- Kč
za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno 400,- Kč
minimální výše odměny v řízení o pozůstalosti, které nebylo zastaveno 600,- Kč


ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Základem pro výpočet odměny notářky jako soudní komisařky je obvyklá cena majetku, který je předmětem řízení o pozůstalosti. Odměna tedy činí:

z prvních 100.000,- Kč základu 2 %
z přebývající částky až do 500.000,- Kč základu 1,2 %
z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč základu 0,9 %
z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč základu 0,5 %
z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč základu 0,1 %
nejméně však 600 Kč
částka nad 20.000.000,- Kč se do základu nezapočítává.