Vítejte na našich stránkách

Notářská kancelář Mgr. Kláry Janulíkové, notářky se sídlem v Brně kompletně zajišťuje veškeré notářské činnosti dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), včetně zajištění  úkonů kontaktního místa Czech POINT.

Na základě výsledků konkurzního řízení byla Mgr. Klára Janulíková, notářka se sídlem v Brně s účinností ke dni 1. 4. 2017 jmenována notářkou pro obvod Okresního soudu Brno-venkov, a to do uvolněného notářského úřadu po Mgr. Rafaele Šimkové, notářce se sídlem v Rosicích.

V roce 2009 Mgr. Klára Janulíková úspěšně dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přičemž již od druhého ročníku Mgr. Klára Janulíková získávala profesní zkušenosti v přední české advokátní kanceláři, ve které působila přes osm let. Specializovala se na řešení problémů privátních klientů kanceláře zejména v oblasti práva rodinného a dědického a dále se s nadšením věnovala právu obchodních společností, včetně práva přeměn obchodních společností. Nabyté znalosti a zkušenosti Mgr. Klára Janulíková zúročila do své notářské praxe, kterou nadále se zájmem rozvíjí.

Notářské úkony a služby

V rámci výkonu notářství kompletně zajišťuji veškeré notářské činnosti dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
Povinná forma notářského zápisu

Povinná forma notářského zápisu je právními předpisy v oblasti obchodního práva vyžadována...

Dozvědět se více
Přímé zápisy do obchodního rejstříku

Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu zajistíme provedení přímého zápisu do...

Dozvědět se více
Obchodní právo

V oblasti obchodního práva sepisujeme notářské zápisy o: založení či zrušení všech...

Dozvědět se více
Občanské právo

V oblasti občanského práva jsme připraveny poskytnout Vám notářské služby zejména...

Dozvědět se více
Notářská úschova

Přijímáme do notářské úschovy peníze, cenné papíry a listiny, včetně listin...

Dozvědět se více

VSTUP POUZE S RESPIRÁTOREM

Vážení,

V souladu s ustanovením článku I. odst. 2. písm. a) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. 2. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, je vstup do notářské kanceláře, jakožto vnitřního prostoru stavby, který slouží jako provozovna služeb, do odvolání umožněn:

pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (např. FFP2, KN95).

Osobám bez respirátoru nemůže být poskytnuta jimi požadovaná služba a budou vyzváni k opuštění notářské kanceláře.

Děkuji za pochopení.

Za celý pracovní tým

Mgr. Klára Janulíková,
notářka se sídlem v Brně